Thijs Vanden Nest

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik was sterk geïnteresseerd in wetenschappen en in landbouw. Ik wou iets studeren dat beide onderwerpen kon combineren en die ook een back-up mogelijkheid gaf om andere richtingen uit te gaan na de studies, als er in die richting moeilijk werk te vinden zou zijn of indien het me toch minder zou geïnteresseerd hebben dan wat ik eerst dacht.

Wat doe je voor werk?

Ik voer bodemkundig onderzoek uit in het kader van bodemkwaliteit en bemesting. Dit onderzoek is soms vrij fundamenteel, maar staat evengoed dikwijls heel kort tegen de praktijk. Mijn job is heel ruim en gaat van labowerk, tot aanleggen van veldproeven met aangepaste machines en van het uitdenken van nieuwe pistes voor de Vlaamse landbouw, tot het geven van advies via studiedagen of allerhande adviesraden.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Studeer in de eerste plaats iets wat je graag doet. Het kost je minder moeite om de interesse te behouden en je in te zetten voor de studies. Kijk ook naar de jobmogelijkheden met een bepaald diploma, vooraleer je de inhoud van de studierichting zelf doorneemt. Welke job wil graag doen? Wat wil je echt niet doen? Studies doe je voor 3, 4 of 5 jaar en eventueel wat langer, maar een job is dikwijls voor veel langer. Je kan dan wel van job veranderen, maar meestal blijf je actief in dezelfde sector.