Sandra Van Puyvelde

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Bio-ingenieurs zijn enorm veelzijdig. Het is een degelijke en brede wetenschappelijke opleiding waarmee je met je uiteindelijke carrière alle kanten kan uitgaan. Je krijgt enorm veel mogelijkheden en vaak zijn de toepassingsgebieden zeer actueel en maatschappelijk relevant.

Wat doe je voor werk?

Ik werk in Antwerpen als onderzoeker aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, in de Unit voor Diagnostische Bacteriologie. In mijn onderzoek wil ik bacteriële infecties en de huidige toename in antibioticaresistentie beter begrijpen. Dit moet leiden tot een betere en snellere diagnostiek, en dus betere gezondheidszorg, voornamelijk in de tropen waar infectieziekten een grote bedreiging voor volksgezondheid vormen. We werken daarom heel nauw samen met ziekenhuizen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de verspreiding van een pathogeen, zowel in de tijd als geografisch, en hoe deze bacteriën mutaties verzamelen in hun genoom. Ikzelf werk voornamelijk op moleculair niveau, maar overleg voortdurend met artsen om ons onderzoek te kunnen richten op de meest urgente problemen die zich momenteel voordoen in de tropen. Daardoor is de toepassing vaak zeer duidelijk en relevant. Af en toe reis ik naar het buitenland voor samenwerkingen met andere instituten, wetenschappelijke meetings of het bezoeken van ziekenhuizen. De specifieke ‘skills’ heb ik opgebouwd tijdens mijn studies aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven; ik heb tijdens mijn master de specialisatie cel-en gentechnologie gekozen met minor bio-informatica en heb daarna een doctoraat in bacteriële genetica gemaakt. Tijdens mijn postdoctoraatsonderzoek ben ik gestart met een bijkomende masteropleiding in Statistical Data Analysis (UGent), waarbij ik mij specialiseer in de analyse van ‘big data’ in genomics.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Je krijgt een enorme waaier aan wetenschappelijke disciplines voorgeschoteld tijdens de opleiding bio-ingenieur. Die multidisciplinariteit is uniek voor een bio-ingenieur, en geeft je ook de kans om te proeven van veel verschillende wetenschappelijke domeinen. Maak hiervan gebruik om uit te vinden wat bij jou past en wat jou boeit (en nog vele jaren na je studies kan blijven boeien). Gaandeweg, en na een stevige wetenschappelijke basis, kan je ondervinden welke richting je verder uit wil en krijg je de kans om je te specialiseren in een bepaalde discipline om datgene te kiezen wat je graag doet.