Martine Schroyen

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik ben bio-ingenieur beginnen studeren vanuit mijn interesse voor wetenschappen. Ik was sterk in wiskunde, maar wilde mijn opties naar later toe nog wat openhouden en koos dus voor het ruime aanbod dat de opleiding bio-ingenieur bood. Als major heb ik dan in het eerste ingenieursjaar voor dierproductie gekozen, geheel tegen mijn vaders goesting want die zag daar als rundveehouder absoluut het nut niet van in. De vreugde was dan ook groot toen ik die carrièremove rechtzette door cel & gentechnologie als minor te kiezen. Uiteindelijk heb ik dan het geluk gehad mijn doctoraat in het labo Livestock Genetics te kunnen doen, waar ik beide richtingen mooi kon combineren.

Wat doe je voor werk?

Momenteel ben ik Postdoctoral Researcher Animal Science aan de Iowa State University in Ames, IA. Iowa is vrijwel ‘the middle of nowhere’ en staat bekend voor zijn maïs en soja, kippen en varkens. Iowa State heeft dan ook een vrij groot en bekend Animal Science departement en er wordt veel samengewerkt met tal van genetici, immunologen, veeartsen, fysiologen, bioinformatici en statistici. Ikzelf ben gespecialiseerd in onderzoek naar genexpressieverschillen in varkens en dit om de selectie naar meer ziekteresistente en/of beter producerende varkens te vergemakkelijken. Ook hebben ze hier een paar jaar geleden een natuurlijke mutatie gevonden die een deel van het immuunsysteem van het varken platlegt, wat op zich een interessante onderzoeksvraag is, maar ook tal van mogelijkheden biedt om het varken als biomedisch model te optimaliseren. Concreet betekent deze job voor mij een afwisseling tussen het werken met varkens in ontzettend grote landbouwbedrijven, of kleinschaliger, in steriele ‘bubbles’, het werken in een moleculair genetisch labo en het analyseren van big data.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Doe wat je graag doet, dat geeft je de grootste motivatie om het goed te doen... En af en toe een beetje durven, je krijgt alleen spijt van de dingen die je niet doet!