Marlies Christiaens

Marlies Christiaens

Projectingenieur Industriewater bij Witteveen+Bos

Marlies Christiaens

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Als kind was ik al geboeid door het milieu. Ik ben altijd al bezig geweest met welke invloed de mensheid op het milieu (gehad) heeft, en met hoe ons ecosysteem gered kan worden. Ik wilde mijn steentje daartoe bijdragen en koos daarom voor de opleiding tot Bio-ingenieur.

Wat doe je voor werk?

Ik heb eerst een doctoraatsonderzoek gedaan over hoe je nutriënten uit afvalwater kan terugwinnen. Daarna ben ik in de groep industriewater terecht gekomen bij Witteveen+Bos. Als projectingenieur krijg ik te maken met de hele waterhuishouding op een industriële site. Aan de ene kant werk ik op een heel technisch niveau: waterzuiveringsinstallaties ontwerpen en opvolgen, hemelwater opvangen en hergebruiken, water besparen in de productie, en dergelijke meer. Aan de andere kant ben ik regelmatig bezig met het wetgevend kader: ik evalueer de lozingsnormen die opgenomen zijn in de milieuvergunning, treed in overleg met de milieu-inspectie wanneer normen overschreden zouden worden, en ik stel milieueffectenrapportages op.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Volg je buikgevoel. Probeer dingen uit om te weten te komen wat je ligt. Ga ervoor! Vanaf je derde bachelor wordt het echt heel interessant, want dan pas je in de ingenieursvakken alle wetenschappelijke bagage toe die je in je eerste twee jaar hebt opgebouwd. En je krijgt al een voorsmaakje van je afstudeerrichting!