Emmy Dhooghe

Emmy Dhooghe

Wetenschappelijk onderzoeker bij ILVO

Emmy Dhooghe

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik wilde een opleiding volgen met een breed aanbod aan wetenschappelijke vakken, zonder me meteen te moeten toespitsen op één specifieke wetenschap. Daarvoor bleek de opleiding tot bio-ingenieur ideaal.

Wat doe je voor werk?

Ik werk bij het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). Ik doe wetenschappelijk onderzoek, specifiek voor de sierteeltsector. Dit houdt in dat we wetenschappelijke artikels trachten te vertalen naar praktijkgericht onderzoek voor siertelers, met een grote toepasbaarheid in het bedrijfsleven.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Zorg ervoor dat je studiekeuze aansluit bij je interesses. Door je richting en je keuzevakken kun je je steeds meer specialiseren en krijg je een beter beeld van je latere job.