Dieter Brigitta

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

13%. Dat is het enige wat ik van de infodag bio-ingenieur in 1998 onthouden heb. "Slechts 13% van de afgestudeerde bio-ingenieurs komt terecht in de sector van hun afstudeerrichting." Als 18-jarige klonk dat als muziek in mijn oren; ja, ik was geïnteresseerd in wetenschappen, maar in welke sector ik wou gaan werken, wel, daar had ik geen idee van. Dus koos ik voor de opleiding die me het meeste flexibiliteit gaf. Nog even getwijfeld tussen biologie en bio-ingenieur, maar een prof biologie (op een andere infodag) hielp me onbewust met mijn beslissing. Toen ik hem vroeg wat het verschil was tussen biologie en bio-ingenieur, antwoordde hij me (na wat aandringen) het volgende: "biologen identificeren de problemen, bio-ingenieurs lossen ze op".

Wat doe je voor werk?

BBI JU is een publiek-private samenwerking die biotechnologisch getinte onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten subsidieert. Al deze projecten zijn op zoek naar alternatieven voor petroleum; hoe kunnen duurzame grondstoffen (gewasresten, groenafval,...) op industriële wijze getransformeerd worden tot bioplastics, chemicaliën, tweede generatie biobrandstoffen, enz. Samen met vijf andere Project Managers en een fantastisch team zorgt BBI JU ervoor dat een jaarlijkse wedstrijd ("Call for proposals") georganiseerd en gepromoot wordt, dat ingediende voorstellen op een transparante manier geëvalueerd worden en dat geselecteerde projecten hun contractuele verplichtingen nakomen.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Proef van zo veel mogelijk vakken; een definitieve keuze maken kan na je bachelor (in onze lichting schat ik dat 50-60% bio-ir.-studies aanvatte met het idee om cel&gen-biotech te studeren; door andere opties te leren kennen, studeerden er 'slechts' +- 30% in cel&gen af). Plan studiemomenten in, ook tijdens het academiejaar (universitaire studies zijn anders dan studies in ASO; je zal je studiemethode waarschijnlijk moeten aanpassen). Eenmaal je een studie-evenwicht hebt gevonden, aarzel niet om in de kringwerking betrokken te geraken; je zal toffe mensen leren kennen en leren omgaan met minder leuke mensen. Bovenal: sta af en toe stil bij het feit dat je mag & kan studeren; het is een privilege dat we niet altijd naar waarde schatten!