Ben Van de Voorde

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik heb vooral voor de opleiding bio-ingenieur gekozen vanwege de brede wetenschappelijke basis die wordt gelegd in de eerste jaren. De mooie mix van zowel biologie, chemie, fysica, wiskunde als aardwetenschappen sprak me echt aan.

Wat doe je voor werk?

Ik werk momenteel als onderzoeksingenieur bij Pantarein Water, een waterzuiveringstechnologiebedrijf gespecialiseerd in het ontwerp, de constructie en de exploitatie van industriële waterzuiveringsinstallaties. Ik ben verantwoordelijk voor alle onderzoeksprojecten binnen het bedrijf. Als technologieleverancier in de waterzuiveringsindustrie is onderzoek naar nieuwe technologieën onontbeerlijk om de steeds strengere normen op een economisch haalbare manier het hoofd te kunnen bieden. We voeren momenteel onderzoek uit naar efficiënte waterhergebruikconcepten, warmterecuperatie uit afvalwater en nieuwe membraanbioreactoren.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Kies vooral een opleiding waarvan je denkt dat ze je echt kan passioneren!